„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

3. 8. 2016 , Jacques Philippe

Modlit se znamená marnit čas pro Boha

Modlit se znamená marnit čas pro Boha

Opravdová láska se nemůže vměstnat do kategorie užitečnosti.

 

 

 

 

Společně strávený čas rovná se čas ztracený?

Věrnost v modlitbě je cenná tím, že nám umožňuje zachovat v našem životě dimenzi nezištnosti. Tento smysl pro nezištnost je dnes v ohrožení, protože o všem se uvažuje ve smyslu rentability, účinnosti a výkonu, což se stává destruktivním faktorem lidské existence. V Markově evangeliu se v místě vyvolení Dvanácti uvádí, že Ježíš si je vybral především proto, aby byli s ním (Mk 3,14) a teprve potom jim dává úkol kázat, vyhánět zlé duchy, atd. My nejsme pouze služebníci, jsme povoláni k tomu, abychom se stali přáteli sdílejícími události života, což je dimenze, která přesahuje veškeré prospěchářství.Jako na prvopočátku, kdy se Bůh za denního vánku toužil procházet s Evou a Adamem v zahradě Edenu.

 

Láska je dávání vlastního času

Modlitba znamená strávit nezištně čas s Bohem pro radost, že jsme spolu. Znamená to milovat, protože láska – to je dávání svého času. Láska se neprojevuje nejdříve tím, že něco pro někoho uděláme, ale tím, že s ním jsme. V modlitbě se učíme být s Bohem v postoji jednoduché pozornosti. Úžasné při tom je, že když se učíme být pozorní vůči Bohu, učíme se být stejným způsobem  pozorní vůči ostatním. Zjišťujeme, že někteří lidé, pokud mají dlouhou zkušenost se životem modlitby, jsou mnohem pozornější, vnímavější, dokážou lépe naslouchat a jsou ochotnější než ti, jejichž život je naplněn aktivitou. Z modlitby se rodí jemnocit, úcta  a pozornost, které jsou cenným darem pro ty, které potkáme na své životní cestě. Neexistuje krásnější a účinnější škola vnímavosti k druhému, než je věrnost v modlitbě. Byl by čirý nesmyls stavět do protikladu či konkurence modlitbu s láskou k bližnímu.

 

Upraveno podle knihy
Jacqua Phillipa Dotknout se Boha
vydalo nakladatelství Paulínky

Litanie k Neposkvrněné

Litanie k Neposkvrněné
(7. 12. 2019) V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku…

Svatý Mikuláš (6.12.)

Svatý Mikuláš (6.12.)
(2. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní litanie

Adventní litanie
(27. 11. 2019) Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost…

Emoce v modlitbě? Žalmy...

Emoce v modlitbě? Žalmy...
(26. 11. 2019) "Hospodine ve dne i v noci před tebou úpím..." (odkaz na pastorace.cz)

Modlitba ke sv. Anežce České

Modlitba ke sv. Anežce České
(11. 11. 2019) patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…