Otec Lev je novicmistrem v trapistickém klášteře Matky Boží v Novém Dvoře. Pochází ze severní Moravy, do kláštera vstoupil roku 2004.

Měl jste s modlitbou někdy problémy? Jaké?

Abychom si rozuměli, vycházejme opět z tohoto nejdůležitějšího faktu: Bůh je Živoucí Osoba, modlitba je vztahem s Ním. Vy jste nikdy s nikým neměli problémy? No tak…Jestli je člověk egoista (a to jsme všichni), tak bude egoistou i ve vztahu s Bohem. Jestli je člověk nervák, tak se bude nervovat i při modlitbě. Jestli se člověk nechá táhnout životem do všech stran, tak svoji rozervanost bude zažívat i při modlitbě. Z našich osobních dispozic je třeba nedělat moc rychle „mystické zkoušky“, protože při modlitbě člověk v první řadě narazí na sebe sama, začne zjišťovat, jaký ve skutečnosti je. To není Bůh, kdo člověka zkouší, to je člověk, který nedokáže v klidu vydržet se svým Bohem. Právě z toho pramení většina našich problémů.

Ona první, velká a celý život opakující se zkouška, kterou jsem si prošel a na kterou narazí všichni, kteří to s modlitbou myslí vážně, je:

  • přijmout Boha tak, jak se nám dává poznat, ne jak bych chtěl, aby se mi dal poznat, pocítit.
  • přijmout sebe sama (což není nikdy moc slavné) a nikdy se nevzdávat. Smířit se, a dokonce chtít to, že naše modlitba bude vždy modlitbou chudých a hříšných, na které navzdory všemu náš Bůh a Otec s láskou čeká.

 

 Kdo nebo co Vás na cestě modlitby zásadně ovlivnil nebo inspiroval?

Nejdůležitější vliv v této oblasti na mne měli a mají lidé, kteří se snaží o to, aby byla určitá jednota mezi tím, co si myslí, co říkají a co dělají: moji rodiče, několik kněží. A hlavně můj Otec učitel (novicmistr) a Otec opat – o nich mohu říci: to jsou lidé, kteří mne naučili modlit se.

 

Co byste doporučil člověku, který se chce začít modlit, a neví jak na to?

Aby hlavně začal. Protože je to sama praxe modlitby, která člověku ukáže cestu. Jedno staré mnišské apoftegma říká: „Zůstaň ve své cele a ona tě naučí všemu.“ A s modlitbou je tomu stejně.

Stručně řečeno, k modlitbě je zapotřebí tří věcí: víry, vytrvalosti a pokud možno duchovního otce, který má zkušenost jak s modlitbou, tak i s životem a lidskými slabostmi. A též je velice prospěšná pravidelná četba kvalitních knih. Pokud jsme poctiví, Bůh nám bude nápomocen a povede nás.

Celý rozhovor naleznete zde