Nemohu říct, že bych se na vojně kvůli své víře setkal s posměchem či negativními narážkami. Pár výjimek se našlo, ale nebylo jich mnoho. Naopak leckdo si o víře rád popovídal, když k tomu byla možnost. Zpravidla někde na vycházce u piva, někdy se ale naskytla i jiná příležitost.

„Pomodlit? Já ale žádnou modlitbu neumím.“

Jeden ze starších vojáků měl klíče od velitelovy kanceláře. Jednou večer za mnou přišel s tím, že by si rád promluvil. Ptal se, co je to vlastně víra, k čemu je modlitba, co mi to vše dává… Zvědavé, ale upřímné otázky. Potom začal povídat sám o sobě. Sděloval mi své starosti. Tížil ho hlavně vztah s jeho dívkou, který se poslední dobou nacházel v krizi. Myslím, že se jmenovala Eva.

Snažil jsem se mu říct něco povzbudivého, ale sám jsem cítil, že jsou to dost laciné útěchy. A tak jsem mu navrhl, že bychom se za jeho starosti mohli pomodlit. „Pomodlit?“ očividně se vyděsil. „Já ale žádnou modlitbu neumím.“

„To nevadí,“ ujistil jsem ho. „Já se budu modlit za tebe. A pokud s tím budeš vnitřně souhlasit, tak se k té modlitbě v duchu přidej. Nemusíš říkat nic.“

„Tak to by šlo,“ přisvědčil.

Pokusil jsem se pronést svou modlitbu tak, jak by ji asi říkal on – člověk možná nevěřící, ale přitom otevřený. „Pane Ježíši, pokud opravdu jsi a slyšíš mě, svěřuju ti své starosti. Svěřuju ti náš společný vztah s Evou. Prosím, abys nám pomohl. Prosím tě, abys mi pomáhal zvládnout i pobyt na vojně. Chraň mě i mé blízké od všeho zlého.“

Ježíše zajímá náš život a naše problémy

Pochopitelně už necituji přesně, ale tak nějak jsem se modlil. Bylo vidět, že se ho to silně dotklo. Bylo to pro něj něco úplně nového: doposud jsme se o Bohu bavili podobně, jako když si lidé povídají o letu na Měsíc, tedy jako o něčem naprosto vzdáleném, co se nás osobně nijak netýká. Teď náhle pochopil, že se k Ježíši obracím jako k někomu živému a přítomnému, k někomu, kdo se zajímá o náš život a o naše problémy.

Šli jsme tenkrát spát až pozdě v noci. Jsem si jist, že ten okamžik společné modlitby přinesl víc, než všechna moje dobře míněná slova.