Modlitba není všechno. 
Ovšem bez modlitby jde všechno vniveč.

Přímý kontakt s tím, kdo vše stvořil

To, že existuješ, není dílem náhody ani rozmaru tvých rodičů. Vždyť i oni se tu ocitli jen díky tomu, že už existoval někdo před nimi. A zrovna tak i kyslík nebo gravitace. Odkud to vše ale pochází? Smysl samotného života, ano, smysl celého světa stojí a padá s toutéž otázkou: Proč vůbec existuje něco, a ne nic? A za jakým účelem to vzniklo? Otázka po smyslu vede nevyhnutelně k otázce po „vynálezci“ – tvůrci nás lidí a celého vesmíru.

Smysl všeho se objasní teprve tehdy, poznáme-li toho, který to vše stvořil. Když říkám, že ho poznáme, nemyslím tím jen, že si o něm něco přečteme. Mám na mysli skutečný, přímý kontakt. A pro takové osobní poznávání existuje i odborný termín – modlitba. Modlitba není všechno. Ovšem bez modlitby jde všechno vniveč.

A všechno, opravdu všechno se v životě změní, když to s ní začneme myslet vážně. Zní to jako odvážný příslib. Je to ale něco, co se znovu a znovu uskutečňuje v mém vlastním životě i v životech stovek dalších lidí, s nimiž jsem na cestě.

O co učedníci prosí Ježíše?

V evangeliích najdeme jen jediné místo, kdy Ježíšovi učedníci prosí svého Mistra, aby je něco naučil. Co by to tak mohlo být? Chtěli se snad od Ježíše dozvědět, v čem spočívá tajemství jeho láskyplného vyzařování? Nebo jak dosáhnout trvalého míru ve světě? Anebo čím to, že dokáže uzdravovat tolik nemocných? Mě osobně by například velice zajímalo, jak to Ježíš udělal, když proměnil vodu ve víno. Jelikož umím ocenit sklenku dobrého bordeaux, považoval bych takovou otázku za velice užitečnou.

Učedníci však Ježíše prosili o jedinou lekci, a sice: „Nauč nás modlit se“ (Lk 11,1). Proč právě tato otázka? Na Ježíšově modlitebním životě muselo být něco tak přitažlivého, že tomu chtěli přijít na kloub. A také asi viděli na jeho životě, jaký vliv má modlitba na všechno ostatní, co dělal. Bez modlitby vlastně nedělal vůbec nic.

Modlitbu se lze naučit

Zajímavá je Ježíšova odpověď. Ježíš je totiž skutečně naučil se modlit. Mohl taky říct: „To se nejde naučit, je to prostě dar: buď ho člověk má, nebo nemá.“ Pak by to bylo něco jako charakterová vlastnost. Buď bychom byli od narození zbožní, nebo spíš „bez duchovního nadání“. Nikoli, modlitba je evidentně něco, co se lze naučit! Ovšem přestože učedníci putovali s Ježíšem už tak dlouho, nezdá se, že by se automaticky uměli modlit. Je to tedy nepochybně něco, čemu se musíme učit; něco, v čem můžeme růst.

Modlitba pak může mít souvislost se všemi aspekty naší lidské existence – a také s tím, jak se náš život může kompletně proměnit.