„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

14. 10. 2017 , papež František

Modlitba za politiky a všechny, kdo jsou u moci (papež František)

Modlitba za politiky a všechny, kdo jsou u moci (papež František)

"Ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, díkůvzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem" (srov. 1 Tim 2,1–2).

 

 

 

 

Jak se můžu modlit za tohohle?

18. září 2017 papež František při kázání z Domu sv. Marty zdůraznil nutnost modlit se za politiky. Uvedl, že pokud politik dělá něco, co se nám nelíbí, většinou ho pouze kritizujeme. Říkáme: „ Já jsem ho nevolil, není to moje věc, ať si dělá, co chce.“ Ale nemůžeme nechávat politiky samotné; musíme je doprovázet modlitbou. Je povinností křesťanů modlit se za ty, kdo nám vládnou. Možná řeknete: „Ale otče, jak se můžu modlit za tohohle, když dělá tak hrozné věci?“ Právě ten to možná nejvíc potřebuje. Modli se za něj a čiň za něj pokání. Přímluvná modlitba, jak to krásně říká apoštol Pavel, se má konat za všechny vládce, za ty, kdo jsou u moci. Proč? Abychom mohli žít klidný život v míru. Pokud je vládce svobodný a může vládnout v míru, má z toho prospěch každý člověk.

Jsi politik? Hledej sílu u Boha

Také politici by měli prosit o moudrost, aby si uvědomovali, že jsou podřízeni Bohu a lidem. Aby věděli, že sílu nemohou čerpat  z hloučku podporovatelů nebo ze sebe samých, ale od Boha. Pokud je politik ateista nebo nevěřící a nemůže se modlit, měl by podle papeže naslouchat svému svědomí a radit se s moudrými ze svého lidu a nezůstávat uzavřený ve skupince lidí své strany s podobnými názory.

Pokud se za politiky nemodlíte, jděte ke zpovědi!

"Poprosím vás o laskavost: věnujte teď pět minut, ne víc, otázkám: pokud jsi politik nebo člověk, který mám moc, ptej se, jestli se modlíš k tomu, kdo ti dal moc prostřednictvím lidí. Jestli nejsi politik, ptej se, jestli se modlíš za všechny politiky (vládce). Možná si odpovíš: za toho a toho ano, protože se mi líbí, ale za tamty ne. Ale právě tamti mají víc zapotřebí tvých modliteb! A jestli při zpytování svědomí zjistíte, že se nemodlíte za ty, kdo mají moc, vyznejte to u zpovědi. Protože nemodlit se za ty, kdo nám vládnou, to je hřích."

 

Upraveno podle radiovaticana

 

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…