Modlitba v době pandemie koronaviru (covid-19), říjen 2020.

Pane Ježíši Kriste,
děkuji ti, že nejsem na život sám.
Děkuji ti, že mám tebe,
že jsi se mnou spojil svůj život
a že za tebou mohu přijít se vším, co mě tíží.

Děkuji ti, že se před tebou nemusím vykazovat
žádnou dokonalostí ani žádným výkonem.
Vím, že mě miluješ takového, jaký jsem,
a že víš, co nosím ve svém srdci
a s čím každodenně zápasím.

Je tolik věcí, které mě chtějí od tebe vzdálit
a sebrat mi vnitřní pokoj
a svobodu, kterou jsi mi daroval.
Odevzdávám ti nyní všechny své starosti,
obavy, strachy a úzkosti.

Daruj mi, prosím, vnitřní svobodu
od obavy, že nemám věci lidsky pod kontrolou,
od ochromující starosti o zdraví své i svých blízkých,
od strachu z nemoci a ze smrti,
od úzkosti ze ztráty zaměstnání a chudoby,
od katastrofických scénářů budoucnosti.

Přijímám tě jako Pána mého života,
života mých drahých i celého světa.
Daruj mi prosím vnější i vnitřní svobodu,
abych neměl strach stýkat se se svými bližními,
abych uměl rozlišovat mezi zprávami, které ke mně přicházejí,
abych si zachoval naději v budoucnost a důvěru v tebe, 
a ze strachu nezapomněl žít.

Prosím tě, Pane Ježíši, ujmi se nás.
Tolikrát jsi za svého života svým učedníkům říkal: „Nebojte se!“
Tolikrát jsi předával do jejich srdcí svůj pokoj.
Ujišťoval jsi je, že Otec ví, co potřebujeme
a že má také sečteny všechny naše vlasy na hlavě.

Pomoz nám, abychom věřili víc tobě a tvému slovu
než slovům, která zasévají strach.
Prosím tě, sejmi z nás a z celé naší společnosti
závoj strachu a úzkosti
a dej nám odvahu k důvěře, že se ti nic nevymklo z rukou.
Prosím tě o moudrost, abychom se každý den
dobře rozhodovali a správně jednali.

Pokud máme projít nějakou životní zkouškou,
dej nám, prosím, tu milost,
abychom to přijali a nespoléhali
jen na sebe, na svůj rozum a svoje síly.

Odevzdávám se ti, Pane Ježíši,
na další den svého života.
Odevzdávám ti také všechny své drahé a prosím tě,
chraň nás před všemi úklady nepřítele spásy,
který rozsévá strach a ničí lidské vztahy,
odvádí nás od tebe a od důvěry
ve tvoji prozřetelnost, dobrotu a lásku.

Pošli své svaté anděly,
ať chrání mě i všechny mé blízké
od nemoci a nešťastných událostí.
Veď mě, prosím, svým Duchem,
ať mohu přinést pokoj všem,
se kterými se setkám.

Amen