„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

30. 5. 2019 , Anselm Grün

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista učedníkům, datum slavnosti je pohyblivé, připadá na čtyřicátý den po velikonočních svátcích.

Více informací o Nanebevstoupení Páně najdete na webu pastorace

 

 

 

 

 

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, vystoupil jsi na nebesa. Opustil jsi své učedníky, ne proto, že bys je chtěl nechat samotné, ale proto, aby tě začali vnímat ve vlastním srdci.

Vždyť nebe, do kterého jsi vstoupil, je v nás. Jak nás upozorňují andělé, neměli bychom hledět vzhůru, ale měli bychom se dívat do vlastního srdce. Tam v nás přebýváš. Už nejdeš před námi, abychom tě mohli následovat. Mnohem více jsi v nás, tak abys nás provázel na našich cestách.

A přece bychom měli vzhlížet i vzhůru, jak nás k tomu vybízí apoštol Pavel: "Na to myslete, co pochází z hůry, ne na to, co je na zemi" (Kol 3,2). Tvoje nanebevstoupení se nám snaží ukázat, že už tady na zemi jsme obklopeni tvým nebem, tvou přítomností. Neměli bychom lpět na pozemských věcech, ale v otevřenosti tvého nebe být sami otevření, schopní přijímat Boha a lidi kolem sebe. 

Měli bychom se spolu setkávat tak, abychom si navzájem otevírali nebe a aby se tvé nebe nad námi rozklenulo i v našem společenství. Proto tě prosím, ať ve slavnosti tvého nanebevstoupení nalezenme nebe v sobě. Ať se tak často zatžené nebe nad námi otevře, aby nad námi mohlo zazářit tvé světlo.

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…