„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

30. 5. 2019 , Anselm Grün

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení Páně

Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista učedníkům, datum slavnosti je pohyblivé, připadá na čtyřicátý den po velikonočních svátcích.

Více informací o Nanebevstoupení Páně najdete na webu pastorace

 

 

 

 

 

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, vystoupil jsi na nebesa. Opustil jsi své učedníky, ne proto, že bys je chtěl nechat samotné, ale proto, aby tě začali vnímat ve vlastním srdci.

Vždyť nebe, do kterého jsi vstoupil, je v nás. Jak nás upozorňují andělé, neměli bychom hledět vzhůru, ale měli bychom se dívat do vlastního srdce. Tam v nás přebýváš. Už nejdeš před námi, abychom tě mohli následovat. Mnohem více jsi v nás, tak abys nás provázel na našich cestách.

A přece bychom měli vzhlížet i vzhůru, jak nás k tomu vybízí apoštol Pavel: "Na to myslete, co pochází z hůry, ne na to, co je na zemi" (Kol 3,2). Tvoje nanebevstoupení se nám snaží ukázat, že už tady na zemi jsme obklopeni tvým nebem, tvou přítomností. Neměli bychom lpět na pozemských věcech, ale v otevřenosti tvého nebe být sami otevření, schopní přijímat Boha a lidi kolem sebe. 

Měli bychom se spolu setkávat tak, abychom si navzájem otevírali nebe a aby se tvé nebe nad námi rozklenulo i v našem společenství. Proto tě prosím, ať ve slavnosti tvého nanebevstoupení nalezenme nebe v sobě. Ať se tak často zatžené nebe nad námi otevře, aby nad námi mohlo zazářit tvé světlo.

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…