Nanebevstoupení je posledním zjevením vzkříšeného Krista učedníkům, datum slavnosti je pohyblivé, připadá na čtyřicátý den po velikonočních svátcích.

Více informací o Nanebevstoupení Páně najdete na webu pastorace

 

 

 

 

 

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, vystoupil jsi na nebesa. Opustil jsi své učedníky, ne proto, že bys je chtěl nechat samotné, ale proto, aby tě začali vnímat ve vlastním srdci.

Vždyť nebe, do kterého jsi vstoupil, je v nás. Jak nás upozorňují andělé, neměli bychom hledět vzhůru, ale měli bychom se dívat do vlastního srdce. Tam v nás přebýváš. Už nejdeš před námi, abychom tě mohli následovat. Mnohem více jsi v nás, tak abys nás provázel na našich cestách.

A přece bychom měli vzhlížet i vzhůru, jak nás k tomu vybízí apoštol Pavel: "Na to myslete, co pochází z hůry, ne na to, co je na zemi" (Kol 3,2). Tvoje nanebevstoupení se nám snaží ukázat, že už tady na zemi jsme obklopeni tvým nebem, tvou přítomností. Neměli bychom lpět na pozemských věcech, ale v otevřenosti tvého nebe být sami otevření, schopní přijímat Boha a lidi kolem sebe. 

Měli bychom se spolu setkávat tak, abychom si navzájem otevírali nebe a aby se tvé nebe nad námi rozklenulo i v našem společenství. Proto tě prosím, ať ve slavnosti tvého nanebevstoupení nalezenme nebe v sobě. Ať se tak často zatžené nebe nad námi otevře, aby nad námi mohlo zazářit tvé světlo.