Srdce je už v biblické tradici symbolem středu bytosti, největší hloubky. Srdce Ježíšovo je pak v církevní tradici symbolem hlubiny božství i lidství, nejužšího spojení Boha a člověka.

  

Modlitba sv. Marie Markéty Alacoque

Nejsvětější Srdce Ježíšovo,

Ty plnosti veškeré lásky, buď naší ochranou v životě a zárukou věčné spásy.
Buď naší silou ve slabosti a nestálosti. Buď smírem za všechny hříchy našeho života.
Srdce mírnosti a dobroty, buď naším útočištěm v hodinu naší smrti.
Buď naším ospravedlněním před Bohem. Odvrať od nás trest spravedlivého hněvu.
Srdce lásky, vkládáme do Tebe všechnu svou důvěru.
Od naší zloby se obáváme všeho, ale všechno očekáváme od Tvé lásky.
Zahlaď v nás všechno, co by se Ti mohlo nelíbit nebo co by mohlo být proti nám.
Kéž se Tvoje láska vtiskne tak hluboce do našeho srdce, abychom nikdy nezapomínali,
že nesmíme být nikdy odloučeni od Tebe. 
Pane a Spasiteli, z celé své lásky Tě prosíme: zapiš naše jména hluboko do svého Srdce.
Ať je naším štěstím a naší slávou žít a zemřít ve Tvé službě.

Zaprášená záležitost pro církevní staromilce?

Mnozí lidé dnes pojem Nejsvětějšího Srdce vnímají buď jako poněkud zaprášenou záležitost pro církevní staromilce anebo považují široký návrat praktikované úcty k Srdci Ježíšovu za příznak (anebo důkaz) hluboké krize církve nebo víry po II. vatikánském koncilu. Oba tyto extrémní, černobílé pohledy zřetelně ukazují, že problematiku nelze uchopit bez náležité teologické reflexe, „neboť z boku Krista zesnulého na kříži vzešlo obdivuhodné tajemství církve.“

 Úcta k Ježíšovu Srdci je tedy stará jako církev (základ této úcty můžeme najít v Písmu), ale rozšířila se zejména na úsvitu moderní doby jako reakce na abstraktní, studené chápání Boha šířící se mezi evropskými intelektuály 17.-18. století, které nalezlo jednu formu v osvícenství a jinou v jansenismu. Pobožnost k Ježíšovu Srdci se zrodila v prostředí kristocentrické a mystické spirituality. Srdce Ježíšovo je „osobní tvář Boží” - Boha, který zná, slyší, stará se, miluje, dává se a zpytuje nitro člověka.

(upraveno podle Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu jako integrální součást kněžské spirituality)

 

Další texty k tématu: Srdce Ježíšovo (na webu pastorace.cz) a srdce Ježíšovo (na webu vira.cz).