Báseň sv. Terezie z Avily (odJežíše), španělské mystičky a učitelky církve. Krása je jedním z atributů Boha, který můžeme zakoušet také v modlitbě.

 

 

 

 

Ó kráso, jež předstihuješ

všechny krásy na zemi!

Bez ran bolest způsobuješ,

bez bolesti odstraňuješ

lásku Božích stvoření!

Ó uzle, jenž propojuješ

dvě věci tak rozdílné,

nevím, proč se rozvazuješ,

neb svázaný propůjčuješ

sílu za dobré mít zlé.

Ty, kdo nemohou již být,

spájíš s věčnou Bytostí;

nekonečný - ukončuješ,

nemusíš, a přec miluješ,

zveličuješ naše nic.

 

 

 

Převzato z knihy 

Sebe ve mně hledat musíš (sv.Terezie od Ježíše)

kterou vydalo KNA