Dej mi odvahu následovat tě, Pane, kamkoli chceš. Změň můj život, učiň ho plodným. A prosím tě: buď vždy se mnou!

 

 

 

 

Modlitba odevzdanosti

Pravá modlitba vede k odevzdání naší vůle do Božích rukou a Božímu plánu. Znamená to, že pokud se modlím, ale na druhou stranu nechci odpouštět, pak jen odříkávám slova modlitby, recituji její slova, ale nevstupuji do důvěrného vztahu s Bohem, protože celé moje srdce není vloženo do tohoto vztahu. Modlí se tak hodně lidí a vůbec si s tím nedělají těžkou hlavu, ani neposlouchají ,  co od nich Bůh žádá. V takovém případě modlitba nevychází ze srdce.

Důvěrný vztah

Jiní s Bohem diskutují, jakoby ho chtěli získat na svou stranu a přesvědčit ho, aby smýšlel stejně jako oni. Další prosebníci o d Boha stále něco chtějí a žádají ho, aby to pro ně udělal. Většinou ani tento typ modlitby nevychází ze srdce, protože se nejedná o odevzdání se Bohu a modlitba jim nepomáhá vstoupit do důvěrného vztahu s Bohem.

Modlit se v jeho jménu

Nestačí, abychom své modlitby pronášeli ústy. Musíme se naučit modlit v Ježíšově jménu: modlit se podle jeho vůle. Musíme být sjednoceni s jeho myslí, jinak se nebudeme modlit srdcem, ale budeme modlitby jen „odříkávat“.

 

 

Upraveno podle knihy
od Eliase Velly Na orlích křídlech
kterou vydalo KNA