„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

25. 7. 2017

Odříkávat modlitby nestačí

Odříkávat modlitby nestačí

Dej mi odvahu následovat tě, Pane, kamkoli chceš. Změň můj život, učiň ho plodným. A prosím tě: buď vždy se mnou!

 

 

 

 

Modlitba odevzdanosti

Pravá modlitba vede k odevzdání naší vůle do Božích rukou a Božímu plánu. Znamená to, že pokud se modlím, ale na druhou stranu nechci odpouštět, pak jen odříkávám slova modlitby, recituji její slova, ale nevstupuji do důvěrného vztahu s Bohem, protože celé moje srdce není vloženo do tohoto vztahu. Modlí se tak hodně lidí a vůbec si s tím nedělají těžkou hlavu, ani neposlouchají ,  co od nich Bůh žádá. V takovém případě modlitba nevychází ze srdce.

Důvěrný vztah

Jiní s Bohem diskutují, jakoby ho chtěli získat na svou stranu a přesvědčit ho, aby smýšlel stejně jako oni. Další prosebníci o d Boha stále něco chtějí a žádají ho, aby to pro ně udělal. Většinou ani tento typ modlitby nevychází ze srdce, protože se nejedná o odevzdání se Bohu a modlitba jim nepomáhá vstoupit do důvěrného vztahu s Bohem.

Modlit se v jeho jménu

Nestačí, abychom své modlitby pronášeli ústy. Musíme se naučit modlit v Ježíšově jménu: modlit se podle jeho vůle. Musíme být sjednoceni s jeho myslí, jinak se nebudeme modlit srdcem, ale budeme modlitby jen „odříkávat“.

 

 

Upraveno podle knihy
od Eliase Velly Na orlích křídlech
kterou vydalo KNA

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…