Jednoduchá modlitba na každý den.

 

 

 

 

Slovo modlitba mnohým může připadat možná nesrozumitelné, popřípadě i odpudivé.  Proč se modlit, co se modlit a jak se modlit? Nepatří modlitba jen nějakým "vyvoleným"? Nenechme se ale podobnými pochybnostmi odradit, je úplně pro každého!

Modlitba na každý den

Probudili jsme se ze spánku, který nás odděluje od včerejška. Probuzení nám nabízí novou skutečnost, den, který tu nikdy před tím nebyl, neznámý čas a prostor, který se před námi rozprostírá jako zasněžené pole, jež dosud nikdo nepošlapal. Poprosme Pána, aby požehnal tento den a nás v něm například těmito slovy: 

"Bože, svěřuji se Ti, požehnej mi, prosím tě, v tomto dni."

Když už jsme to udělali, vezměme vážně Boha, který slíbil skrze ježíše, že nás vyslyší. Jsme Bohem požehnaní, jeho požehnání s námi bude vždycky ve všem z naší činnosti, co je schopno toto požehnání dostat. Ztratíme ho jedině, když se odvrátíme od Boha. Ale i tehdy bude Bůh stát při nás, připraven přijít nám na pomoc, připraven dát nám zpět milost, kterou jsme odmítli.

V každé životní situaci

Každá konkrétní situace, ve které se nacházíme, může být proměňována, protože je v ní přítomen Bůh. Ať jsme kdekoli - doma s rodinou, s přáteli, v práci nebo na ulici, ve vlaku, ať jsme v jakékoliv situaci –  když se třeba schyluje k hádce, můžeme se vždy usebrat a jednoduše říci: 

„Pane, věřím v Tebe, přijď a buď mezi námi.“

Tímto se můžeme přimlouvat u Boha, který přislíbil svou přítomnost, kdykoli o ni požádáme. Někdy totiž nemáme slova, jindy nevíme, jak jednat moudře, vždycky však můžeme Boha požádat, aby přišel a byl s námi v dané situaci a proměňoval ji v pokoj a požehnání... 

 

 

Upraveno podle knihy
od  Antonyje Surožského Tvůrčí modlitba
kterou vydalo KNA