„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

19. 7. 2019 , Peter Kreeft

Poznat Boha modlitbou

Poznat Boha modlitbou

Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě.

 

 

 

Ježíšova definice věčného života

Zní takto: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha“ (Jan 17,3).

K tomu, abychom druhého znali, o něm nemusíme vědět tisíc věcí. Musíme ho ale poznávat, setkávat se s ním, trávit s ním čas nebo prodlévat v jeho přítomnosti. Tatáž pravda platí o poznání Boha. Modlit se znamená poznávat Boha přebýváním v jeho přítomnosti, což jest žít v realitě, protože Bůh je všude reálně přítomný. My ale namísto toho žijeme ve fantazijních světech, které si vymýšlíme ve svých myslích, kde však Bůh přítomný není.

 

Jedna chvíle modlitby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě

Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě. Svatý Jakub říká v sarkastickém duchu: „Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří a hrozí se toho“ (Jak 2,19). Tři přátelé Joba neřekli nic jiného než teologicky správné pravdy, zatímco Job byl tak zraněný, zoufalý a zmatený, že se chtěl dopátrat, zda je Bůh skutečně spravedlivý. Přesto se Bůh na tyto tři přátele zlobil a řekl jim: „Nemluvili jste o mně náležitě jako můj služebník Job“ (Job 42,7). Zatímco totiž ti tři přátelé mluvili pouze pravdy o Bohu, Job mluvil s Bohem. Modlil se.

 

Potřebujeme poznání Boha

Nejsou to znalosti o Bohu, co my všichni, synové Adama a dcery Evy, z hloubi duše potřebujeme, ale je to poznání Boha. V hloubi své duše víme, že toto poznání potřebujeme, i když to svými slovy možná popíráme. Kde se setkáme s učitelem, který zná Boha, neboť je do něj zamilován? Před takovým učitelem ztichne i ten nejcyničtější a nejvíce rebelující hříšník.

 

Se svolením upraveno podle knihy
Peter Kreeft Modlitba pro začátečníky
kterou vydalo KNA

Modlitba sv. Augustina

Modlitba sv. Augustina
(27. 8. 2019) Jeho památku si připomínáme 28.8. Přijal křest jako dospělý při velikonoční vigilii z 24. na 25. dubna 387, slavené v…

Den modliteb za péči o stvoření

Den modliteb za péči o stvoření
(27. 8. 2019) Papež František vyhlásil 1. září jako den modliteb za stvoření. Každoročně slavený den modliteb je příležitostí uvědomit…

Svatá Monika-svědectví o modlitbě

Svatá Monika-svědectví o modlitbě
(26. 8. 2019) Téměř vše co o svaté Monice víme, pochází ze vzpomínek jejího syna, svatého Augustina, které zaznamenal v jednom z…

Zdráva buď, Královno nebe

(21. 8. 2019) Památku Panny Marie Královny zavedl papež Pius XII. listem "Ad caeli Reginam" v roce 1954, každoročně si ji…

Nanebevzetí P. Marie

Nanebevzetí P. Marie
(14. 8. 2019) Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy - tuto nauku vyhlásil…

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi

Modlitba ke svaté Kláře z Assisi
(10. 8. 2019) Kláro, když na tobě jako na mladé a urozené šlechtičně spočinula Pánova milost, přijalas ji jako nejcennější dar,…

Proměnění Páně

Proměnění Páně
(5. 8. 2019) Tento svátek, který se odedávna slavil ve východních církvích dne 6. srpna, byl rozšířen na celou církev r. 1457…

Modlitba za zpovědníky

Modlitba za zpovědníky
(3. 8. 2019) Svatý farář arský, vlastním jménem Jan Maria Vianney, je patronem kněží. Za svého života proslul jako duchovní rádce a…

Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)

 Suscipe Domine (modlitba sv. Ignáce z Loyoly)
(30. 7. 2019) Sv. Ignác z Loyoly (1491-1556) je známý zejména jako zakladatel řádu jezuitů, byl velkým mystikem své doby.

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi

Modlitba poutníka ke sv. Jakubovi
(25. 7. 2019) Poutě do španělského Santiaga de Compostela ke hrobu sv. Jakuba, jehož svátek slavíme 25.7., se těší v poslední době…