„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

19. 7. 2019 , Peter Kreeft

Poznat Boha modlitbou

Poznat Boha modlitbou

Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě.

 

 

 

Ježíšova definice věčného života

Zní takto: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha“ (Jan 17,3).

K tomu, abychom druhého znali, o něm nemusíme vědět tisíc věcí. Musíme ho ale poznávat, setkávat se s ním, trávit s ním čas nebo prodlévat v jeho přítomnosti. Tatáž pravda platí o poznání Boha. Modlit se znamená poznávat Boha přebýváním v jeho přítomnosti, což jest žít v realitě, protože Bůh je všude reálně přítomný. My ale namísto toho žijeme ve fantazijních světech, které si vymýšlíme ve svých myslích, kde však Bůh přítomný není.

 

Jedna chvíle modlitby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě

Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě. Svatý Jakub říká v sarkastickém duchu: „Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří a hrozí se toho“ (Jak 2,19). Tři přátelé Joba neřekli nic jiného než teologicky správné pravdy, zatímco Job byl tak zraněný, zoufalý a zmatený, že se chtěl dopátrat, zda je Bůh skutečně spravedlivý. Přesto se Bůh na tyto tři přátele zlobil a řekl jim: „Nemluvili jste o mně náležitě jako můj služebník Job“ (Job 42,7). Zatímco totiž ti tři přátelé mluvili pouze pravdy o Bohu, Job mluvil s Bohem. Modlil se.

 

Potřebujeme poznání Boha

Nejsou to znalosti o Bohu, co my všichni, synové Adama a dcery Evy, z hloubi duše potřebujeme, ale je to poznání Boha. V hloubi své duše víme, že toto poznání potřebujeme, i když to svými slovy možná popíráme. Kde se setkáme s učitelem, který zná Boha, neboť je do něj zamilován? Před takovým učitelem ztichne i ten nejcyničtější a nejvíce rebelující hříšník.

 

Se svolením upraveno podle knihy
Peter Kreeft Modlitba pro začátečníky
kterou vydalo KNA

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2019) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2019) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2019) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…