Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě.

Ježíšova definice věčného života

Zní takto: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha“ (Jan 17,3).

K tomu, abychom druhého znali, o něm nemusíme vědět tisíc věcí. Musíme ho ale poznávat, setkávat se s ním, trávit s ním čas nebo prodlévat v jeho přítomnosti. Tatáž pravda platí o poznání Boha. Modlit se znamená poznávat Boha přebýváním v jeho přítomnosti, což jest žít v realitě, protože Bůh je všude reálně přítomný. My ale namísto toho žijeme ve fantazijních světech, které si vymýšlíme ve svých myslích, kde však Bůh přítomný není.

Jedna chvíle modlitby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě

Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě. Svatý Jakub říká v sarkastickém duchu: „Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří a hrozí se toho“ (Jak 2,19). Tři přátelé Joba neřekli nic jiného než teologicky správné pravdy, zatímco Job byl tak zraněný, zoufalý a zmatený, že se chtěl dopátrat, zda je Bůh skutečně spravedlivý. Přesto se Bůh na tyto tři přátele zlobil a řekl jim: „Nemluvili jste o mně náležitě jako můj služebník Job“ (Job 42,7). Zatímco totiž ti tři přátelé mluvili pouze pravdy o Bohu, Job mluvil s Bohem. Modlil se.

Potřebujeme poznání Boha

Nejsou to znalosti o Bohu, co my všichni, synové Adama a dcery Evy, z hloubi duše potřebujeme, ale je to poznání Boha. V hloubi své duše víme, že toto poznání potřebujeme, i když to svými slovy možná popíráme. Kde se setkáme s učitelem, který zná Boha, neboť je do něj zamilován? Před takovým učitelem ztichne i ten nejcyničtější a nejvíce rebelující hříšník.

Se svolením upraveno podle knihy
Peter Kreeft Modlitba pro začátečníky
kterou vydalo KNA