„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

19. 7. 2019 , Peter Kreeft

Poznat Boha modlitbou

Poznat Boha modlitbou

Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě.

 

 

 

Ježíšova definice věčného života

Zní takto: „A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha“ (Jan 17,3).

K tomu, abychom druhého znali, o něm nemusíme vědět tisíc věcí. Musíme ho ale poznávat, setkávat se s ním, trávit s ním čas nebo prodlévat v jeho přítomnosti. Tatáž pravda platí o poznání Boha. Modlit se znamená poznávat Boha přebýváním v jeho přítomnosti, což jest žít v realitě, protože Bůh je všude reálně přítomný. My ale namísto toho žijeme ve fantazijních světech, které si vymýšlíme ve svých myslích, kde však Bůh přítomný není.

 

Jedna chvíle modlitby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě

Jedna chvíle modlitby, slabé chvály, zmatené lítosti, vlažného díkůvzdání nebo ubohé prosby nás přivede k Bohu blíž než všechny teologické knihy na světě. Svatý Jakub říká v sarkastickém duchu: „Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří a hrozí se toho“ (Jak 2,19). Tři přátelé Joba neřekli nic jiného než teologicky správné pravdy, zatímco Job byl tak zraněný, zoufalý a zmatený, že se chtěl dopátrat, zda je Bůh skutečně spravedlivý. Přesto se Bůh na tyto tři přátele zlobil a řekl jim: „Nemluvili jste o mně náležitě jako můj služebník Job“ (Job 42,7). Zatímco totiž ti tři přátelé mluvili pouze pravdy o Bohu, Job mluvil s Bohem. Modlil se.

 

Potřebujeme poznání Boha

Nejsou to znalosti o Bohu, co my všichni, synové Adama a dcery Evy, z hloubi duše potřebujeme, ale je to poznání Boha. V hloubi své duše víme, že toto poznání potřebujeme, i když to svými slovy možná popíráme. Kde se setkáme s učitelem, který zná Boha, neboť je do něj zamilován? Před takovým učitelem ztichne i ten nejcyničtější a nejvíce rebelující hříšník.

 

Se svolením upraveno podle knihy
Peter Kreeft Modlitba pro začátečníky
kterou vydalo KNA

Litanie k Neposkvrněné

Litanie k Neposkvrněné
(7. 12. 2019) V době adventní připadá na 8.12. slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Nejstarší svědectví o slavení tohoto svátku…

Svatý Mikuláš (6.12.)

Svatý Mikuláš (6.12.)
(2. 12. 2019) Mikulášova velikost byla v jeho každodenní dobrotě a laskavosti. (Benedikt XVI.)

Co jsou to roráty?

Co jsou to roráty?
(28. 11. 2019) Prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v brzkých ranních hodinách jen za svitu svící…

Adventní litanie

Adventní litanie
(27. 11. 2019) Blíží se doba adventu, období čtyř týdnů, které nás má připravit na slavení Vánoc. Liturgie zaměřuje naši pozornost…

Emoce v modlitbě? Žalmy...

Emoce v modlitbě? Žalmy...
(26. 11. 2019) "Hospodine ve dne i v noci před tebou úpím..." (odkaz na pastorace.cz)

Modlitba ke sv. Anežce České

Modlitba ke sv. Anežce České
(11. 11. 2019) patronce našeho národa, kterou svatořečil dne 12.11.1989 papež Jan Pavel II. Její svátek připadá na 13. listopad.

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…