První možností, jak se za někoho modlit,
je mluvit o něm či o ní s Bohem.
Pokud to děláme často, denně,
naše srdce se neuzavírá,
nýbrž zůstává otevřeno vůči bližním.

Modlitba za druhé je prvním způsobem,
jak jim prokazovat lásku,
a podněcuje nás ke konkrétní blízkosti.

Také v konfliktní chvíli je modlitba způsobem,
jak spor vyřešit anebo zmírnit.
Modleme se za člověka, s kterým vedeme spor, a něco se změní.
Především se změní naše srdce a postoj.
Promění ho Pán, aby umožnil setkání,
nové setkání, které by zabránilo tomu,
že se z konfliktu stane nekonečná válka.