Několik typů na způsob modlitby během postní doby

 

 

 

 

Postní doba

Liturgický rok nám nabízí dobu čtyřiceti dnů před Velikonocemi jako čas pro intenzivnější modlitbu a setkání s Bohem. Postit se znamená vytvořit prostor pro hodnoty, které se do našeho života obvykle nevejdou kvůli všemu možnému, čemu se věnujeme a co je pro nás důležité.

Půst v původním slova smyslu znamená zřeknutí se jídla na určitou dobu; může to znamenat jako v dřívějších dobách půst od masa během celé postní doby, nebo úplný půst od jídla kromě suchého chleba během pátku a středy. Pro někoho to může být zřeknutí se některých nápojů: alkoholu, kávy, atd. Pro mnoho dalších může být přínosné omezit sledování televize nebo dobu strávenou u počítače a na sociálních sítích....možností je zkrátka mnoho a každý sám ví nejlépe, co by měl ze svého života pustit pryč.
Smyslem postu je vytvořit místo, prostor pro Boha, pro osobní obrácení, uzdravení mezilidských vztahů, vztahu k sobě.

Předsevzetí, které si každý sám dává do postní doby, by mělo být vedeno touhou obrátit se k Bohu a v duchu smíření, spravedlnosti a milosrdenstvím k druhým. Pouze formální prožívání postu, které nevede k obrácení, smíření se s druhými a k Bohu, kárali už starozákonní proroci (Iz 58).

Více informací o době ostní najdete na webu pastorace

 

Půst a modlitba

Postní dobu můžeme chápat také jako pozvání od Boha k prohloubení osobního života s ním, k oživení osobní modlitby. Pro nevěřícího člověka může být tento čas příležitostí k osobní meditaci, intenivnějším zamyšlením se nad sebou a nad životem.

 

Návrhy na oživení modlitby během postu:

  • Jaký je důvod tvého postu? Čeho chceš dosáhnout? Z toho důvodu nebo cíle udělej i centrum svých modliteb, může tě vést k dalším modlitebním záměrům a může ti pomoct v modlitbě vytrvat. Buď otevřený k naslouchání.

 

  • Modli se nad Písmem. Buď si vezmi liturgické texty na každý den, nebo čti postupně některé z evangelií, nebo texty z celého Písma zaměřené na půst, atd. Text nemusí být dlouhý, přečti si ho třeba několikrát po sobě a nech se jím vést k osobní modlitbě.

 

  • Můžeš se modlit spontánně, vlastními slovy, nebo použít nějakou ústní modlitbu, třeba liturgickou a při jejím recitování přemýšlet nad slovy, která říkáš, a nad Bohem, kterému je říkáš. Můžeš rozjímat třeba nad modlitbou Páně (Otčenáš), nad tajemstvími křížové cesty, nad růžencem.

 

  • Pokud budeš chtít, zkus někdy zůstat jenom v tichu před Bohem, nic neříkat, jem si uvědovat jeho přítomnost, moc, lásku. Zkus nasloucht Bohu i svému srdci.

 

  • Postní doby může být výzvou ke společné modlitbě: v rodině, ve společenství, s přáteli, s někým osamělým... „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“(Mt 18,20).

 

  • Své modlitby si můžeš zapisovat a vracet se k nim, vytvořit si vlastní modlitby, které budou vystihovat tebe i tvůj vztah k Bohu.