„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

2. 3. 2019

Půst jako prostor pro modlitbu

Půst jako prostor pro modlitbu

Několik typů na způsob modlitby během postní doby

 

 

 

 

Postní doba

Liturgický rok nám nabízí dobu čtyřiceti dnů před Velikonocemi jako čas pro intenzivnější modlitbu a setkání s Bohem. Postit se znamená vytvořit prostor pro hodnoty, které se do našeho života obvykle nevejdou kvůli všemu možnému, čemu se věnujeme a co je pro nás důležité.

Půst v původním slova smyslu znamená zřeknutí se jídla na určitou dobu; může to znamenat jako v dřívějších dobách půst od masa během celé postní doby, nebo úplný půst od jídla kromě suchého chleba během pátku a středy. Pro někoho to může být zřeknutí se některých nápojů: alkoholu, kávy, atd. Pro mnoho dalších může být přínosné omezit sledování televize nebo dobu strávenou u počítače a na sociálních sítích....možností je zkrátka mnoho a každý sám ví nejlépe, co by měl ze svého života pustit pryč.
Smyslem postu je vytvořit místo, prostor pro Boha, pro osobní obrácení, uzdravení mezilidských vztahů, vztahu k sobě.

Předsevzetí, které si každý sám dává do postní doby, by mělo být vedeno touhou obrátit se k Bohu a v duchu smíření, spravedlnosti a milosrdenstvím k druhým. Pouze formální prožívání postu, které nevede k obrácení, smíření se s druhými a k Bohu, kárali už starozákonní proroci (Iz 58).

Více informací o době ostní najdete na webu pastorace

 

Půst a modlitba

Postní dobu můžeme chápat také jako pozvání od Boha k prohloubení osobního života s ním, k oživení osobní modlitby. Pro nevěřícího člověka může být tento čas příležitostí k osobní meditaci, intenivnějším zamyšlením se nad sebou a nad životem.

 

Návrhy na oživení modlitby během postu:

  • Jaký je důvod tvého postu? Čeho chceš dosáhnout? Z toho důvodu nebo cíle udělej i centrum svých modliteb, může tě vést k dalším modlitebním záměrům a může ti pomoct v modlitbě vytrvat. Buď otevřený k naslouchání.

 

  • Modli se nad Písmem. Buď si vezmi liturgické texty na každý den, nebo čti postupně některé z evangelií, nebo texty z celého Písma zaměřené na půst, atd. Text nemusí být dlouhý, přečti si ho třeba několikrát po sobě a nech se jím vést k osobní modlitbě.

 

  • Můžeš se modlit spontánně, vlastními slovy, nebo použít nějakou ústní modlitbu, třeba liturgickou a při jejím recitování přemýšlet nad slovy, která říkáš, a nad Bohem, kterému je říkáš. Můžeš rozjímat třeba nad modlitbou Páně (Otčenáš), nad tajemstvími křížové cesty, nad růžencem.

 

  • Pokud budeš chtít, zkus někdy zůstat jenom v tichu před Bohem, nic neříkat, jem si uvědovat jeho přítomnost, moc, lásku. Zkus nasloucht Bohu i svému srdci.

 

  • Postní doby může být výzvou ke společné modlitbě: v rodině, ve společenství, s přáteli, s někým osamělým... „Kde jsou dva nebo tři ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich“(Mt 18,20).

 

  • Své modlitby si můžeš zapisovat a vracet se k nim, vytvořit si vlastní modlitby, které budou vystihovat tebe i tvůj vztah k Bohu.