Autorkou knihy s tímto názvem je americká spisovatelka a křesťanka Stormie Omartianová; její texty vycházejí z osobní zkušenosti i ze zkušenosti jejích známých, kteří žijí v manželství. Mnohým se její vyjadřování může zdát přehnané, ale tak či onak, její dílo se může stát alespoň malou inspirací pro naše zamyšlení a osobní modlitbu.

 

 

 

Modlitba manželky

Pane, pomoz mi být dobrou manželkou. Naprosto si uvědomuji, že jí nedokážu být bez tvé pomoci. Vezmi mé sobectví, netrpělivost a vznětlivost a proměň je v laskavost, trpělivost a ochotu vše snášet. Vezmi mé staré emocionální návyky, automatické reakce, hrubou domýšlivost a postoj sebeobrany
a učiň mě trpělivou, laskavou, dobrou, věrnou, jemnou a sebeovládající se. Vezmi tvrdost mého srdce a rozboř mé zdi beranidlem svého zjevení. Dej mi nové srdce a stvoř ve mně svou lásku, pokoj a radost. Nejsem schopna učinit se lepší, než jsem. Jen ty mě můžeš proměnit. Ukaž mi, kde je v mém srdci hřích, zvláště co se týče mého muže. Vyznávám situace, kdy jsem neměla lásku, byla kritická, rozzlobená, otrávená, bez úcty a odpuštění vůči svému manželovi. Pomoz mi odložit všechna zranění, zlost nebo zklamání, která cítím, a odpustit mu tak, jak to děláš ty – úplně a dokonale, bez ohlížení se zpět. Učiň mě v našem manželství nástrojem smíření, pokoje a uzdravení. Dej nám schopnost dobře komunikovat a zachraň nás z prahu oddělení, kde začíná realita rozvodu. Učiň mě pomocnicí mého muže, jeho společníkem, zastáncem, přítelem a podporou. Pomoz mi vytvořit pokojný, klidný a bezpečný domov, kam se bude rád vracet.

Nauč mě, jak o sebe dbát a zůstat pro něj přitažlivou. Vybuduj ze mě tvořivou a sebevědomou ženu, o které může s hrdostí říct, že je jeho manželkou. Pokládám všechna svá očekávání u tvého kříže. Uvolňuji svého muže z břemene naplnění mých potřeb v oblastech, kde bych měla hledat naplnění u tebe. Pomoz mi ho přijmout takového, jaký je, a nesnažit se ho změnit. Vím, že v některých věcech se možná nikdy nezmění, ale zároveň ho uvolňuji k tomu, aby se změnil takovým způsobem, o kterém jsem nikdy nevěřila, že je možný. Ponechávám všechny změny, které musí nastat, ve tvých rukou a plně přijímám, že ani jeden z nás není a nikdy nebude dokonalý. Jenom ty, Pane, jsi dokonalý, a proto spoléhám na tebe, že nás budeš zdokonalovat.

Nauč mě, jak se modlit za svého manžela, a učiň mé modlitby opravdovým jazykem lásky. Kde láska odumřela, vytvoř novou. Ukaž mi, co bezpodmínečná láska opravdu znamená a jak ji vyjadřovat tak, aby bylo snadné ji vnímat. Vnes mezi nás jednotu tak, abychom se na všem shodli. Kéž nám Bůh vytrvalosti a povzbuzení dá, abychom stejně smýšleli podle vůle Krista Ježíše. Udělej z nás tým, abychom neusilovali o oddělené, soutěžící nebo nezávislé životy, ale abychom pracovali spolu, přehlíželi své chyby a slabosti pro vyšší cíle našeho manželství. Pomoz nám usilovat o to, co slouží k pokoji a k vzájemnému duchovnímu prospěchu . Kéž můžeme dosáhnout „plné jednoty smýšlení i úsudku“. Modlím se, aby náš závazek tobě a sobě navzájem sílil a stával se zanícenějším každým dnem.

Umožni mému muži, aby byl hlavou naší domácnosti, jak jsi ho stvořil, a ukaž mi, jak ho podporovat a mít k němu úctu, když se chopí této vedoucí pozice. Pomoz mi porozumět jeho snům a vidět věci z jeho úhlu pohledu. Zjev mi prosím, co si přeje a potřebuje. Ukaž mi potenciální problémy ještě před tím, než nastanou. Vdechni svůj život do našeho manželství. Učiň mě novým člověkem, Pane. Dej mi novou perspektivu, pozitivní mentalitu a obnovený vztah s mužem, kterého jsi mi dal. Pomoz mi vidět ho novýma očima, s novým uznáním, novou láskou, novým soucitem a novým přijetím. Dej mému muži novou ženu a dej, ať jsem jí já. 

 

Převzato z knihy
Stormie Omartainové Síla manželčiny modlitby
kterou vydalo nakldatelství Paulínky