„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

28. 7. 2015 , Kateřina Lachmanová

Touhy větší než vesmír a svatá Terezie z Lisieux

Touhy větší než vesmír a svatá Terezie z Lisieux

„Právě pro mou slabost se ti zalíbilo, Pane, splnit mé malé dětské touhy a dnes chceš naplnit i jiné touhy, které jsou větší než vesmír“ (sv. Terezie z Lisieux).

 

Terezie stále prosí Boha v souladu s tužbami svého srdce, protože pevně věří, že on je jejich pramenem, on sám jí tyto tužby vkládá do srdce. Podle ní jde o základní princip každé prosebné modlitby: nesmírné touhy, jak pro sebe, tak pro druhé, jsou jen odleskem tužeb Ježíšových, odleskem jeho bezmezné lásky a jeho spasitelné vůle. Dokonce i největší touhy duše budou vždycky o krok pozadu za touhami Božími.

Terezie vyznává: „Jsem si jistá, že vyslyšíš má přání. Vím to, můj Bože, čím víc chceš dát, tím větší touhu vzbuzuješ“. Je to tedy jeden z jejích základních principů modlitby -  důležitá zásada, jejíž pomocí rozpoznává Boží vůli. Například: kdyby Bůh nechtěl někoho spasit, nevnukl by Terezii touhu modlit se za jeho spásu; kdyby jí byl Bůh nechtěl dát apoštolské povolání, nebyl by vložil tuto touhu do jejího srdce, atd.

Terezie se už nedívá na velikost problému, na to, „v co“ doufá, ale naopak - na velikost a lásku toho, „v něhož“ doufá. V den svých řeholních slibů se obrací na Ježíše s odvážnou modlitbou, opravdu hodnou milosrdenství a všemohoucnosti jejího Snoubence:  „Ježíši, učiň, ať zachráním mnoho duší. Ať dnes není ani jediná zavržena a ať jsou spaseny všechny duše v očistci!... Ježíši, odpusť mi, říkám-li něco, co se nemá říkat: Chci ti jen udělat radost a potěšit tě“.

 

Se svolením zpracováno podle knihy 
Kateřiny Lachmanové
Terezie z Lisieux a Silván z Athosu
vydalo KNA

 

Dušičky

Dušičky
(1. 11. 2019) Dne 2.11., si připomínáme všechny zemřelé, za které se s důvěrou modlíme.

Slavnost všech svatých

Slavnost všech svatých
(30. 10. 2019) Dne 1.11. slaví církev slavnost všech svatých, připomínáme si v tento den všechny ty, kdo nás předešli na cestě víry a…

Modlitba za zemřelé

Modlitba za zemřelé
(26. 10. 2019) Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby…

Rekolekce s J. Augystynem v Praze: Eucharistie – zdroj lásky, odvahy a radosti života

(16. 10. 2019) Pastorační středisko Arcibiskupství pražského pořádá ve dnech 8.–9. listopadu 2019 rekolekce s P. Józefem…

Výročí narození sv.Terezie

Výročí narození sv.Terezie
(13. 10. 2019) Dne 15.10. tohoto roku si církev připomněla 500 let od narození sv. Terezie z Avily.

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)

Novéna ke sv. Terezii Veliké (z Avily, od Ježíše)
(7. 10. 2019) Novénu se můžeme modlit jako přípravu na svátek sv. Terezie z Avily, tedy od 7. do 15. října, nebo v kterékoli jiné dny…

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2019) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba k andělu strážnému

Modlitba k andělu strážnému
(1. 10. 2019) „Hle, já posílám před tebou anděla, aby tě chránil na cestě a přivedl tě na místo, které jsem určil. Cti ho a…

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše

Modlitba ke svaté Terezii od Dítěte Ježíše
(30. 9. 2019) První den v říjnu si připomínáme učitelku církve sv. Terezii z Lisieux, která svůj život zasvětila modlitbě. Její…

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2019) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.