Nemá se tedy zabraňovat manželům věnovat se jakémukoliv druhu modlitby. Vždyť manželství je svátost, znamená zasvěcení, milosti niterně přijaté. Svatý stav manželský je také řádem, který nebyl založen Dominikem, Františkem či Petrem, ale Bohem samotným skrze věčné Slovo v pozemském ráji.

 

Modlitba ústní, vnitřní a kontemplativní

První způsob modlitby je ústní. Míním tím breviář nebo jiné modlitby, které vyslovují naše ústa k poctě Pána. Nejpožehnanější mezi těmito modlitbami je modlitba Otče náš, jejíž přednost je dána tím, kdo nám ji dal. Kdo říká tuto modlitbu zbožně, prosí přece Otce ve jménu Syna, od něhož tato modlitba pochází…

Druhý způsob modlitby se děje v nitru našeho srdce, bez tvoření slov na rtech. Jen srdce mluví k Pánu; ve svém nitru ho prosíme o vše, čeho nám je třeba. Tak mluvíme s Pánem sami a jako ve skrytu, kde nás nikdo nemůže slyšet.

Třetí druh modlitby se nazývá kontemplativní a nebo vnitřní modlitba, při níž se pozvedá naše nejvyšší duchovní mohutnost k Bohu nejčistším a nejláskyplnějším způsobem a je nesena na křídlech touhy a citu zesílenými láskou.

První způsob modlitby je jako dopis, který posíláme svému příteli; druhý jako bychom jej posílali někomu, kdo je s námi úzce spjatý, třetí, jako bychom jej doručili osobně. První způsob líbá nohy, druhý ruce, třetí líbá ústa. První je založen na víře, druhý na naději, kterou chováme v srdci, třetí na lásce, kterou musíme doložit skutky. První modlitbou se zdokonaluje představivost, druhou rozum, třetí vůle.

 

Nikdo by se neměl dokonalostí svého stavu vychloubat

Ačkoli by se mohlo o těchto třech způsobech říci, že odpovídají třem stavům, totiž manželům, světským duchovním a řeholníkům, musí se uvážit, že na každém stupni jsou začátečníci, pokročilí a téměř dokonalí.  Proto dávám přednost  tvrzení, že každý způsob modlitby je možný u každého stavu a závisí na individualitě osoby, která ji koná.
A nikdo by se neměl dokonalostí svého stavu vychloubat, chybí-li mu osobní dokonalost, neboť je lépe dobře následovat přikázání, než špatně evangelijní rady. A Bůh si cení více sluhy, který je věrný v malém, než toho, který je ve velkém nedbalý.  Nemá se tedy zabraňovat manželům věnovat se jakémukoliv druhu modlitby. Vždyť manželství je svátost, znamená zasvěcení, milosti niterně přijaté. Svatý stav manželský je také řádem, který nebyl založen Dominikem, Františkem či Petrm, ale Bohem samotným skrze věčné Slovo v pozemském ráji.


Ony se také všecky tři způsoby modlitby vyskytnou v každém jednotlivci podle času a okolností. Neboť někdy je člověk disponován více pro jeden, brzy pro jiný způsob modlitby. A všem, kteří se cvičí v těchto třech způsobech modlitby, doporučuji: Modli se před usnutím a vrať se zase rychle zpět k modlitbě po procitnutí.

 

Upraveno podle knihy
Ponoření od Francisca de Osuny
(výběr textů z Tercer Abecedario Espiritual)
vydala Amáta M. Wenzlová