Jaké máme pojetí modlitby?

Tvou modlitbou je tvá touha. Jestliže touha je trvalá, pak tvá modlitba je také ustavičná. Nikoli nadarmo pravil apoštol: „Modlete se bez ustání.“ Děláme snad to, že bychom měli bez ustání ohnutá kolena, že bychom leželi v prostraci, že bychom měli pozdvižené ruce, abychom tak naplnili přikázání, podle něhož se máme modlit bez přestání? Jestliže bychom měli takovéto pojetí modlitby, pak nevěřím, že bychom to mohli konat bez přestání.

Ať už konáš cokoli, pokud toužíš po nějaké osobě…

Existuje však jiný druh vnitřní modlitby, která neví, co je to přerušení. Jedná se o touhu. Ať už konáš cokoli, pokud toužíš po nějaké osobě, pak se nepřestáváš nikdy modlit. Pokud nechceš přerušovat modlitbu, pak nikdy nepřestávej toužit. Tvá ustavičná touha bude tvým neumlkajícím hlasem. Zmlkneš, když přestaneš milovat.  Chlad lásky je mlčením srdce. Horoucnost lásky je velkým voláním srdce. Jestliže ustavičně vytrváš v lásce, pak bude bez ustání volat. Pokud budeš stále volat, pak budeš také stále toužit.

(Augustin z Hippo, Výklad na žalm 37,14;)
Se svolením převzato z knihy Lectio divina na každý den 12, str. 27, 
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství www.kna.cz. Redakčně upraveno.

Kánon z Taizé „De noche iremos…“

De noche iremos, de noche
que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra,
sólo la sed nos alumbra.

Český překlad:
V noci vyjdeme,
abychom našli pramen života.
Jen žízeň je naším světlem.
Jen žízeň je naším světlem.

 

 

English:
By night, we hasten, in darkness,
to search for living water,
only our thirst leads us onward,
only our thirst leads us onward.

German:
In Dunkler Nacht woll’n wir ziehen,
lebendiges Wasser finden,
Nur unser Durst wird uns leuchten,
nur unser Durst wird uns leuchten.