Z meditačních podnětů františkánského kněze Benedikta V. Holoty (*1922)

 

 

 

 

 

 

Velebím tě, Pane

Za všechnu tvoji dobrotu a lásku.

Za pokoj srdce, kterým mě posiluješ.

Za sílu tvé milosti, kterou mě neseš.

Za tvoji přesažnost, která mi stále uniká, ačkoli je mojí nejjistější přítomností.

Za tvého Ducha, kterým mě posvěcuješ.

Za postřehnuté a uskutečněné dobro, které mi někdy dopřáváš ve prospěch druhých.

Že mě těšíš ve chvílích vyprahlosti a bezútěšnosti svou útěchou, abych i já mohl těšit své bližní toutéž útěchou, kterou těšíš ty mě.

Velebím tě i za to, že mě někdy ponecháváš mé lidské chaotičnosti, nesoudnosti, bezradnosti, slabosti…

 

 

Upraveno podle knihy
Benedikta Holoty OFM Zápisky (ne)zkušeného faráře
kterou vydalo nakladatelství Paulínky