Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj,
nejsme jeden druhému lhostejní
a dokážeme si navzájem odpouštět.

O to prosíme skrze našeho Pána Ježíše Krista,
který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje
po všechny věky věků.

Amen