„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země...

Úvod: "Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo - odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho, kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mne následuje."

 


1. Ježíš na smrt odsouzen


Kolik podobných justičních omylů, kolik nevinně a nelidsky odsouzených je stále na celém světě, Pane. A my, místo abychom šířili
tvou spravedlnost, sami se stavíme do role nespravedlivého soudce. Jak rychle dovedeme vynést úsudek o druhém, odsoudit, pomluvit, nebo zradit. Pomoz nám, Ježíši, zadržet včas každé tvrdé, nespravedlivé slovo.


2. Ježíš na sebe bere těžký kříž

Denně nás, Pane, potkávají nepříjemné situace a okolnosti, které nejdou změnit. Pomoz nám nacházet tvou vůli, ztotožňovat se
s ní a přijmout všechno co nemůžeme odstranit nebo ovlivnit.


3. Ježíš padá poprvé pod křížem


Ty jsi, Ježíši, poznal slabost lidského těla, znáš taky naše nedostatky, slabosti a hříchy. Dej nám sílu a odvahu začínat každý den
znova, nedívat se za sebe, ale nechat se uchvátit tebou.


4. Ježíš potkává svou Matku

Pane Ježíši, měl jsi vždycky rád nemocné a trpící. Dokázals pochopit jejich bolest a vžít se do jejich utrpení. Kvalita tvého
služebníka se pozná podle jeho vztahu k trpícím. Pomoz nám, abychom stejně jako ty, stejně jako tvé matka Maria na křížové cestě,
dokázali vidět utrpení druhého, přiblížit se k němu a rozdělit se o jeho bolest.
 

5. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž

Tak neradi necháváme na sobě znát, že něco neumíme, něčemu nerozumíme, na něco nestačíme. Rádi si, Pane, hrajeme na lidi,
kteří nikoho nepotřebují a ty sis nechal pomoci od lhostejného člověka. Dej nám, Pane, více pokory, abychom dokázali uznat, že nejsme vším a že často potřebujeme pomoc druhého člověka.


6. Veronika podává Ježíši roušku

Těžko bychom Pane, asi udělali to, co dokázala Veronika. Neumíme totiž navenek projevit to, co cítíme uvnitř svého nitra.
K pomoci druhému je potřeba odvaha, a tu my tak často postrádáme. Dej nám, Pane, více této odvahy, abychom s
láskou a ochotou dokázali pomoci tam, kde je toho skutečně potřeba a nedívali se na to, co tomu říkají druzí.


7. Ježíš padá podruhé pod křížem

Každý z nás se, Pane, přesvědčil, že to bez pádu v životě nejde. Pomoz nám, abychom kvůli svým pádům a pokleskům na cestě za
tebou nezmalátněli, aby neochabla naše horlivost a počáteční láska.


8. Ježíš potkává jeruzalémské ženy

Jsme, Ježíši ve velkém nebezpečí. Lidé nás litují a obdivují nás a my zatím žijeme lépe než předtím. Pomoz nám, abychom nepoutali pozornost lidí na sebe, na své problémy, ale ukazovali jim tebe a společně s nimi tě následovali.9. Ježíš padá potřetí

Nevíme bezpečně, kolikrát jsi, Pane, na cestě padl pod křížem. Jisté je, že jsi musel dojít až do konce, až na popraviště. Často
nevidíme perspektivu svého života, tolikrát máme strach z toho, co nás čeká. Jen ve tvé síle dojdeme sami tam, kam nás tvá cesta,
kterou jsi nám připravil, dovede.


10. Ježíše svlékli ze šatů

Jsi zbaven všeho, Pane. Jsi naprosto chudý. Pomoz nám oprostit se od všeho, co nás odvádí od tebe. Pomoz nám stát se lidmi,
kterým na zemi nemůže být nic dáno, ani vzato. Pak naším jediným bohatstvím budeš ty sám.


11. Ježíše přibili na kříž

Ve své nejtěžší fyzické bolesti, ve své opuštěnosti od přátel, prožíváš nepochopitelnou temnotu - opuštěnost i od Otce.
Až přijde, Pane chvíle, kdy budu sám, kdy si budu myslit, že mně neslyšíš, že jsi na mě zapomněl, dej mi, prosím tě, víru, která mi
připomene, že trpíš se mnou v mém srdci.


12. Ježíš na kříži umírá

Láska se nedokazuje slovy, ale obětí. Nikdy nepochopíme, kolik a jak nás miluješ. 


13. Ježíš sňat z kříže

Jak asi Maria trpěla, když měla v náručí tvé mrtvé tělo. Trpěla mnoho, ale nezoufala. Ona jediná věřila, ona jediná v té chvíli
doufala proti vší beznaději. Kéž, Ježíši, ani v bezvýchodných situacích nezapomeneme, že ty jsi přemohl svět.


14. Ježíšovo tělo položili do hrobu

Tvůj život, Pane, nekončí na Kalvárii. Křesťanství není jen náboženství kříže a utrpení, ale především náboženství velikonočního rána.
Pomoz nám dívat se na všechny těžkosti a bolesti našeho života ve světle tvého vzkříšení. Pak nezmizí z našeho života, z našeho srdce nikdy tvůj pokoj, i když bude celý ten náš život křížovou cestou.

 

Závěr

Pane, chtěl bych ti sloužit - ale jen někdy! Chtěl bych jít za tebou - ale ne stále! Chtěl bych nést tvůj kříž - ale až nebude
tolik těžký! Chtěl bych začít - ale až zítra! Odpusť mi, Ježíši! Nabízím ti, že budu žít, jak chceš ty! Že půjdu za tebou po všech tvých cestách, že ponesu tvůj kříž, že tě budu milovat z celého srdce. Chci začít ještě dnes! Ježíši doufám v tvou pomoc!

 

Spojme se tento měsíc v modlitbě… / Duben 2020

(31. 3. 2020)   Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv.…

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství
(30. 3. 2020) V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat…

Požehnání celému světu - modlitba s papežem v pátek 27. března v 18:00

Požehnání celému světu - modlitba s papežem v pátek 27. března v 18:00
(26. 3. 2020) V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby…

Modlitba ke sv. Josefovi

Modlitba ke sv. Josefovi
(18. 3. 2020) Svatý Josef je uctíván jako pěstoun Ježíše Krista a snoubenec Panny Marie. Protože mu Bůh svěřil svého Syna, vzýváme ho…

Svátek sv. Patrika

Svátek sv. Patrika
(17. 3. 2020) Narodil se kolem r. 385 v Británii a zemřel kolem r. 461. Působil jako misionář v Irsku, jehož je hlavním patronem.

Koronavirus, epidemie a ... křesťan

Koronavirus, epidemie a ... křesťan
(10. 3. 2020) Rychle se šířící koronavirus, nás překvapil a zaskočil. A nemožnost stoprocentní obrany a ochrany je něčím, s…

Spojme se tento měsíc v modlitbě… / březen 2020

(29. 2. 2020) Předkládáme úmysl papeže Františka tento měsíc (2020) svěřený Celosvětové síti modlitby s papežem v rámci tzv.…

Modlitba za půst

Modlitba za půst
(27. 2. 2020) Dej, ať se postí naše srdce: ať se umí zříct všeho, co nás vzdaluje od tvé lásky, Pane, a ať se spojí s tebou hlouběji a…

Křížová cesta

Křížová cesta
(26. 2. 2020) Pobožnost křížové cesty se rozšířila zejména ve středověku, měla nahradit pouť do Svaté země a návštěvu míst spojených s…

Postní litanie k Panně Marii

Postní litanie k Panně Marii
(24. 2. 2020) Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.