„Pane, nauč nás modlit se...“ LK 11,1

/ Modlitba v životě / Seznam modliteb / Modlitby rozdělené podle formy, způsobu / Křížové cesty / Nemáme čas

Nemáme čas

Nemáme čas. Pane, stěžujeme si, že nemáme čas, nikdy nemáme dost času, honíme se, pospícháme, stále doháníme čas, přepracovaní, uštvaní... Moc nám chybí čas. A Ty, Pane? Je nám jasné, že všechen tvůj čas, všechen čas tvého života byl jen pro nás! Ukaž nám, Pane, teď, až půjdeme s Tebou cestou kříže, jak je to doopravdy s časem.

1. Ježíš  na smrt odsouzen


Pane, také moc pospíchali ti všechni, kdo Tě odsuzovali na smrt. Pospíchali, nedali si čas, aby zkoumali, zda jsi vinen nebo nevinen. Jak často dovedeme i my rychle vynášet svůj úsudek o druhém, odsoudit druhého, pomluvit, zranit... Pomoz nám, Pane, abychom dokázali zadržet každé tvrdé, nespravedlivé slovo, tíživé slovo, které by chtělo odsoudit někoho druhého. Smiluj se nad námi, Pane, a odpusť nám!2. Ježíš přijímá kříž


Pane, tys často říkal za svého života: "Ještě nepřišla má hodina...Ještě není čas...Počkejte..." Ale teď už tvá hodina přišla. Už
neodkládáš. Bereš na sebe kříž. Teď už je to Otcova vůle. A to je pro Tebe rozhodující. Pane, nauč nás čekat, ať nejednáme
ukvapeně, ale vždycky se snažíme jednat podle tvé vůle, ať se snažíme poznat, co v přítomném okamžiku od nás žádáš. Ať, Pane,
nikdy nespěcháme uskutečňovat jen své vlastní plány, ale ať denně chceme slyšet Boží vůli!3. Ježíš padá poprvé pod křížem


Čas tvé poslední cesty, jak to chtěl tvůj Otec. Neseš kříž- i padáš pod ním. Vykupuješ čas- jak nás k tomu nabádá sv.Pavel: "Ať
žijete pečlivě, ne jako nemoudří, ale jako moudří a vykupujte čas-... snažte se poznat, co je Boží vůle." (Ef 5,15)
Ať se snažíme nebýt uspěchaní, ale spolu s Kristem se snažme vykupovat čas, využívat času k plnění toho, co od nás požaduje Bůh!
Ať poslechneme tuto výzvu sv.Pavla. Smiluj se nad námi, Pane, a pomoz nám!


4. Ježíš se setkává s Marií


Maria Matka taky nepočítala svůj čas. Dala všechen čas svého života pro uskutečnění Božích plánů. Vykupovala čas spolu se svým
Synem. Maria, nauč všechny ženy, ať nepočítají úzkostlivě čas, co všechno ještě mají ten den udělat a co mají neuděláno, ale ať dovedou v klidu plnit před Boží tváří jednu práci po druhé! Panno Maria, oroduj neustále za nás, ať do dokážeme podobně jako Ty!


5. Šimon pomáhá Ježíši nést kříž


Šimon se nechtěl nechat zdržovat, pospíchal. Měl jiné plány- právě tak jako on i my stále pospícháme, máme své plány, nechceme se ničím zdržovat. Ale snad Šimon při setkání s Tebou poznal konečně smysl svého života. Pane, zastav nás na naší cestě, ať
nesejdeme na zcestí, ale za všech okolností dovedeme vidět tvou tvář. Smiluj se nad námi, Pane, a pomoz nám najít pravý smysl svého života v lásce k Tobě a k lidem.


6. Veronika podává Ježíši roušku


Jak často my ve svém spěchu a shonu přehlédneme toho, kdo vedle nás trpí, kdo nemůže řešit sám své problémy, kdo čeká na
pomocnou ruku, ale my spěcháme, nemáme čas... Aťjsme pohotoví a vynalézaví, ať máme vždycky dost času pomáhat druhým, jak jen to je v našich silách. Pane, otřes námi důkladně, když lhostejně přehlížíme potřeby druhého, ať dovedeme pomoci, jako pomohla Veronika Tobě.


7. Ježíš padá podruhé pod křížem


Jak rychle se i my zbavujeme sebemenšího utrpení, jakékoliv tělesné nevolnosti, bereme si hned prášky proti bolesti hlavy a podobně.
A Ty? Plně prožíváš své utrpení i pády na cestě. Máš právě čas pít kalich, který Ti připravil Otec. Pane, ať se od Tebe naučíme snášet své duševní i tělesné bolesti. Děkujeme Ti za to, smiluj se nad naší slabostí, Pane!8. Ježíš napomíná plačící ženy


Dnes bys také měl, Pane, pro naše matky vyčítavé slovo, když tolikrát za den opakují svým dětem: "Dej mi pokoj...Nemám čas...Nech
mě, neotravuj...až potom, teď na tebe nemám čas... Jaké jsou důsledky? Smiluj se, Pane, nad všemi, kdo si nechtějí najít čas na to, aby se věnovali svým dětem. A pomoz jim! Ať všechny naše matky mají čas na své děti, čas na společné chvilky doma nebo v
přírodě, čas na dobré slovo, na písničku, na modlitbu.9. Ježíš padá potřetí pod křížem


Pane, Ty jdeš a trpíš. Padáš už potřetí na své cestě a nedovedeme si ani představit, kolik toho utrpení bylo! Nepospícháš, až do
dna piješ kalich svého utrpení. A my a s námi celé naše okolí trpí přemírou činnosti... Vydáváme všechny síly, štveme se, pospícháme, jsme stále popudliví, nevlídní, přepracovaní... Pane, pomoz nám poznat, co z našich činností je zbytečné, co děláme jen z pýchy nebo z ohledu na druhé, abychom se od nich nelišili. Ať nepodléháme přemíře činnosti, která je pro nás někdy lákavá. Ať dokážeme stále znovu bojovat se svou přepracovaností a nervozitou.


10. Ježíše svlékají z šatů


Dovedeme si ale často najít čas na výsměch, ponižování, tak jako jej měli ti, kdo Tě svlékali na Kalvárii a pásli se na tvé
bezmocnosti. My kolikrát také ublížíme ve spěchu, často bez rozmyslu, v rozčilení, v přepracování. Pane, smiluj se nad námi a odpusť nám. Ať nikdy nemáme čas na zbytečné kritizování a posměch.11. Ježíš je přibíjen na kříž


Často slyšíme, jak si lidé přejí tichou smrt, aby to dlouho netrvalo, aby to moc nebolelo, aby to už měli za sebou. Pane, Ty přijímáš dobrovolně smrt tak, jak ji pro Tebe připravil tvůj Otec. Dovedeš trpět tak dlouho, abys ještě dokázal říci poslední slova lásky těm, kdo jsou blízko pod křížem, abys dokázal ještě odpustit těm, kdo Ti způsobili tolik bolesti. Prosíme Tě, Pane,aby naše smrt trvala tak
dlouho, abychom při ní mohli ještě zahladit to, co v nás zůstalo nedokonalého a ať umíráme s Tebou.


12. Ježíš umírá na kříži


Čas tvého života je naplněn, Pane. Dokonáno jest. Těmi slovy sám uzavíráš čas, dobu svého života na zemi mezi námi. Děkujeme Ti, Pane, žes dokázal přijmout poslání svého Otce a žít celý čas svého života pro nás a prožít i poslední bolestné minuty svého života pro lidi. Čemu my věnujeme svůj čas? Komu? Přemýšlejme o tom! Ať máme, Pane, vždycky čas v klidu a tichu přemýšlet o tvé smrti a děkovat Ti s hlubokou vděčností.


13. Ježíš je položen do klína své Matky


Tvé tělo, tvé mrtvé tělo bylo sňato z kříže. Zdá se, že je všechno ztraceno, všechno bylo zbytečné. Proč jsi žil čas svého života?
Pane, pomoz nám, abychom nepropadli beznaději a zoufalství, když se nám zdá, že čas, který jsme věnovali službě Tobě a druhým
byl zbytečný, když nevidíme výsledky. Ať je pro nás zdrojem síly a útěchy, žes nežil svůj čas nadarmo, ale že i my přes svůj
zdánlivý neúspěch můžeme doufat, že jednou zhodnotíš každou vteřinu našeho i zdánlivě neúspěšného života.


14. Ježíš je pohřben


Jsi, Pane, v hrobě. Ale vstaneš- vlastně vstal jsi z mrtvých. Přišel také čas tvé oslavy. To je nám teď už jasné. Ale není nám jasné, kdy přijde čas našeho hodnocení před Boží tváří. Nevíme, kdy přijde čas posledního hodnocení a kritiky světa na konci světa.
Ať na to myslíme, Pane, protože jen tak můžeme poznat pravé pořadí, pravou stupnici hodnot toho, co musíme a nemusíme stačit
udělat. Ať dovedeme dávat svůj čas pravému pokání, ať dovedeme žít stále lépe. Přijď,Pane, přijď pane Ježíši!

 

Závěr


A Pán dovede čekat, je shovívavý, nechce, aby někdo přišel do záhuby. Proto vám musí ležet na srdci, abyste žili svatě a
zbožně... Bratři, je čas, abyste povstali ze sna, stále se blíží naše spása- je blíž den našeho setkání s Pánem! Přijde den...čas našeho žití se naplní. Jak potom bude hodnotit náš čas Pán?
 

Panny Marie růžencové (7.10.)

(6. 10. 2023) Celý měsíc říjen je zvláštním způsobem zasvěcen Panně Marii a modlitbě růžence. 

Modlitba za vlast

Modlitba za vlast
(28. 9. 2023) Pane života, spolu s ostatními užívám bohatství naší vlasti a těším se z jejích krás.

Modlitba ke svatým archandělům

Modlitba ke svatým archandělům
(28. 9. 2023) Po slavnosti svatého Václava, 29. září, si připomínáme archanděly Michaela, Gabriela a Rafaela.

Svatováclavský chorál

(25. 9. 2023) Patronem naší země je odjakživa sv. Václav, a jedna z nejznámějších modliteb za vlast je právě svatováclavský chorál.…

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi

Novéna ke sv. Františkovi z Assisi
(24. 9. 2023) František, jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších světců vůbec, milovník Ježíše Krista ukřižovaného, chudoby a…

Zůstaň se mnou, Pane...

Zůstaň se mnou, Pane...
(21. 9. 2023) Je to modlitba sv. Pia z Pietrelciny, jehož svátek si připomínáme 23.9. Otec Pio (1887–1968) pocházel z Itálie a…

Modlitba ke sv. Matoušovi

Modlitba ke sv. Matoušovi
(20. 9. 2023) Sv. Matouš je podle tradice autorem jednoho ze čtyř evangelií a doprovázel Krista jako apoštol. Jeho svátek se slaví…

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu (18.5.2023, 13:41)

Modlitba za vnitřní svobodu od strachu
Pane Ježíši Kriste /.../  Je tolik věcí, které mě chtějí od tebe vzdálit a sebrat mi vnitřní pokoj a svobodu,...

Modlitba není všechno (18.5.2023, 12:30)

Modlitba není všechno
Modlitba není všechno. Ovšem bez modlitby jde všechno vniveč.

Základní modlitby (8.3.2023, 11:53)

Základní formulované modllitby: Otče náš; Sláva Otci... (doxologie); Vyznání víry...